Vrijedna donacija knjiga ANUBIH

Zahvaljujemo se ANUBIH,njenom predsjedniku gosp.Trifkoviću te našem sugrađaninu Mirsadu Ćemanu na donaciji 119 naslova monografskih i periodičnih publikacija našoj biblioteci.