Svečanost povodom javnog oglasa za pisanje litararnih radova na temu: " Afirmacija pozitivnog razmišljanja "

Poštovani, pozivamo Vas na završnu manifestaciju dodjele nagrada na Konkurs za najbolji literarni rad u okviru teme " Afirmacija pozitivnog razmišljanja ".