JU OPĆA BIBLIOTEKA TEŠANJ

Današnja Biblioteka  kao institucija modernog tipa osnovana je neposredno nakon Drugog svjetskog rata Odlukom Sreskog odbora 1946. godine sa skromnim fondom od oko 500 knjiga dobijenih uglavnom na dar od građana i preostalih knjiga „Hrvatsko-muslimanske čitaonice“. Bila je smještena u prostorijama Kulturno-umjetničkog društva „Bratstvo“.  Kupovinom i darovanjem privatnih knjiga-knjižni fond se obogaćivao, tako da danas, cjelokupni fond Biblioteke sadrži oko 70.000 knjiga, preko 30.000-40.000 bibliotečkih jedinica periodičnih publikacija i druge bibliotečke građe. Tešanjska biblioteka danas jedna najbogatija biblioteka u Zeničko-dobojskom kantonu, a spada u red najbogatijih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Njeno bogatstvo se ogleda u raritetima koje posjeduje a između ostalih to su: biblioteka Hamida Dizdara, biblioteka Mesuda Smailbegovića, te razni časopisi koji su stari preko stotinu godina. Dakle, tešanjska Biblioteka je sa svojim bogatim knjižnim fondom značajan i nezaobilazan izvor za istraživanje svih nauka. Biblioteka se posebno ponosi zbirkom izrazito raritetnih djela čiji fond broji ukupno 2000 rijetkih knjiga. Najstarija štampana knjiga je iz 1605. godine, a među najdragocjenijim su i najstariji rukopis na arapskom jeziku koji potiče još iz 1417. godine, te najstariji rukopis na turskom jeziku iz 1560. godine. Posebno je zanimljivo što Biblioteka sadrži rukopise koji su nastali prepisivanjem u Tešnju, između ostalog i u tešanjskim medresama. Biblioteke je dostupna svim istraživačima, studentima, učenicima, profesorima i ostalim ljubiteljima knjige.


Problem sa kojim se biblioteka suočavala od samog svog osnutka jeste prostor. U svom dugogodišnjem postajanju osim što nije imala stalno prebivalište, istovremeno je bio prisutan i problem neadekvatnog prostora, u kojem biblioteka nije mogla pružiti punu uslugu svojim korisnicima, kao ni primjereno predstaviti i zaštititi svoju vrijednu građu.  U potrazi za boljim uslovima smještaja nekoliko puta je preseljavana, da bi svoje konačno utočište našla u novoizgrađenoj zgradi 2015 godine.


Danas u biblioteci možete koristiti usluge sljedećih odjeljenja: 

Odjeljenje za odrasle sa čitaonicom

Zavičajna zbirka

Dječije odjeljenje sa čitaonicom i radionicom

Turki jezik

Fond Hamida Dizdara

Orijentalna zbirka i dr. specijalne zbirke