ORWELLAND i rubni eseji

Orwelland je moj dorađeni diplomski rad Politička publicistikau književnosti Georgea Orwella, pisan i odbranjenpod mentorstvom akademika Tvrtka Kulenovića. Esej Bosanskiduh u Bosni - šta je to? pisan je za časopis Ostrvo,pod uredništvom prof. dr. Vedada Spahića. Ostali tekstovisu nastajali u okviru mog postdiplomskog studija naFilozofskom fakultetu u Sarajevu. Esej Intermedijalnost uprozi Karima Zaimovića nastao je kao seminarski rad napredmetu Književne teorije XX stoljeća, pod mentorstvomprof. dr. Nirman Moranjak Bamburać, a esej Između literaturei žurnalizma: Žanrovski status i poetičke osobenostikolumnističkih tekstova bh. književnika, kao seminarskirad na predmetu \"Granica\" i \"razlika\" u književnosti, podmentorstvom prof. dr. Muhameda Dželilovića. Prof. dr.Fahrudin Rizvanbegović bio je mentor na izradi mogamagistarskog rada Bošnjačka drama u austrougarskomperiodu, odakle je većim dijelom proizišao rad Političke refleksije u bošnjačkoj književnosti austrougarskog periodakoji je predstavljen na Međunarodnoj konferenciji Bosnai Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878 - 1918,održanoj u organizacji Filozofskog fakulteta u Sarajevu,Ureda austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje ikulturu, te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,30. i 31. marta 2009. godine. Esej Historijskatrauma bošnjačkog romana rađen je kao seminarski radna predmetu Bošnjački roman do drugog svjetskog rata,pod mentorstvom prof. dr. Fahrudina Rizvanbegovića.Knjiga Orwelland i rubni eseji nastaje iz razumljive autorskepotrebe da se uokviri jedan stvaralački period. Zahvalansam uvaženim profesorima, kao i prijateljima kojisu puhali u jedra ove knjige.Batva, decembar/prosinac 2011. Mr. sc. Fatmir Alispahić