Dobitnica ovogodišnje nagrade za doprinos u razvoju bibliotekarstva "Mustafa Ćeman" je Isma Kamberović!

Dobitnica ovogodišnje nagrade za doprinos u razvoju bibliotekarstva "Mustafa Ćeman" je Isma Kamberović!
Ova nagrada je po 12.put dodjeljena u našoj biblioteci.
Iskrene čestitke!
Izvještaj Ocjenjivačkog odbora Nagrade »Mustafa Ćeman«
za 2021. godinu
________________________________________
Ocjenjivački odbor Nagrade »Mustafa Ćeman« za 2021. godinu čine mr. Nina Bunjevac-Salkić (prošlogodišnji laureat Nagrade), doc. ddr. Almina Alagić i književnik Amir Brka kao predsjednik.
Konkurs je objavljen 30. novembra 2021. godine i bio je otvoren 15 dana, a Ocjenjivački odbor je na sastanku održanom 17. decembra u Tešnju ostvario uvid u prispjele prijedloge i prateću dokumentaciju. Ustanovljeno je da je dostavljeno šest prijedloga i da svi ispunjavaju propozicije Konkursa.
Predloženi su Nevzeta Rustemović, Dženana Tuzlak, Fahrudin Sinanović, Isma Kamberović, Amela Hodžić i Hatidža Demirović. Nakon detaljnog razmatranja obrazloženja dostavljenih uz prijedloge i obavljene rasprave, Ocjenjivački odbor je zaključio da se izdvajaju Dženana Tuzlak, Isma Kamberović i Hatidža Demirović, a prednost je na koncu data kandidatu čiji se ukupni doprinos razvoju bibliotekarstva naglašeno ističe, pa je jednoglasno donesena odluka da Nagrada »Mustafa Ćeman« za 2021. godinu pripadne Ismi Kamberović.
O b r a z l o ž e n j e
Isma Kamberović rođena je 4.1.1966. godine u Miljanovcima kod Tešnja. Osnovnu školu završila je u Miljanovcima, a srednju Mašinsko-tehničku u Tešnju. Diplomirala je na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine. Na osnovu odluke rukovodstva Bošnjačke zajednice kulture "Preporod", formirala je 1992. godine specijalnu biblioteku pri "Preporodu" koja podržava kako "Preporodove" tako i druge naučno-istraživačke projekte. Tu i danas radi kao viša bibliotekarka i voditeljica Biblioteke, a također je sekretarica Redakcionog odbora Godišnjaka BZK "Preporod" od njegova pokretanja 2001. godine. Pored redovnih bibliotečkih poslova, bavi se biografskim i bibliografskim istraživanjima, a u Godišnjaku je i autorica rubrike "Sudionici naše prošlosti", gdje je objavila veliki broj biografskih tekstova o istaknutim Bošnjacima.
Biblioteka BZK "Preporod" izrazito je značajna i prepoznatljiva upravo zbog posvećenog i kompetentnog bibliotekarskog, bibliografskog i biobibliografskog rada Isme Kamberović koja je svih 30 godina, od formiranja Biblioteke, jedini njen uposlenik, što je, s obzirom na ostvarene rezultate, činjenica koja fascinira kao jedinstven slučaj u povijesti bibliotečke prakse u Bosni i Hercegovini. Bez presedana je, naime, situacija u kojoj jedna ličnost biblioteku administrira i institucionalno izgrađuje od njenog osnutka do ostvarenja širokog i neupitnog javnog ugleda, a pri tom obavlja sve bibliotekarske poslove i istovremeno ostvaruje iznimne stručno-naučne rezultate.
Usljed navedenoga, Ocjenjivački odbor smatra da je Isma Kamberović zavrijedila sva stručna i općenito javna priznanja, te da itekako zaslužuje Nagradu »Mustafa Ćeman«, a to potvrđuje i njena bibliografija koja je u prilogu.
Mr. Nina Bunjevac-Salkić, član doc. ddr. Almina Alagić, član Amir Brka, predsjednik
Tešanj, 22.12.2021.godine.

BIBLIOGRAFIJA ISME KAMBEROVIĆ

Knjige:

1.      Stručni katalog poklonjenih knjiga akademika prof. dr. Avde Sućeske Biblioteci Instituta za bošnjačke studije BZK "Preporod". (Priredila Isma Kamberović). - Sarajevo: BZK "Preporod", 2006. (Povodom pet godina od smrti profesora Avde Sućeske.)

2.      Bibliografija izdanja BZK "Preporod" i literatura o BZK "Preporod": (povodom dvadeset godina od obnove rada "Preporoda". - Sarajevo: BZK "Preporod", 2010.

3.      Muhsin Rizvić: (1930-1994) - bibliografija i literatura. Sarajevo: BZK "Preporod", 2015.

4.      Munib Maglajlić (1945-2015) - bibliografija i literatura. Sarajevo: BZK "Preporod", 2017.

5.      Bošnjački nekrolog: (2005-2017). Gradačac: BZK "Preporod", 2018.

6.      "Slovo Gorčina" (1973-2019) - Bibliografija, Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2021.

7.      Bibliografija izdanja BZK "Preporod" i literatura o BZK "Preporod" (2011-2020) (u pripremi)

Radovi u periodici i drugim publikacijama:

1.      "Tri i po hiljade naslova: Biblioteka Centra za bosanskomuslimanske studije KDM "Preporod"

U: List Preporod. - God. 26, br. 1 (1995), str. 19.

  1. "Preporodova izdanja"

U: "Preporodovo" izdavaštvo - izložba. - Sarajevo: KDB "Preporod", 1997, str. 5-8.

  1. "Bibliografija bošnjačkog romana"

U: Stoljeće bošnjačkog romana. - Sarajevo: BZK "Preporod", 1998, str. 22-26.

  1. "Biografija i bibliografija radova akademika prof. dr. Avde Sućeske"

U: Stručni katalog poklonjenih knjiga akademika prof. dr. Avde Sućeske Biblioteci instituta za bošnjačke studije BZK "Preporod". - Sarajevo: BZK "Preporod", 2006, str. 343-364.

  1. "Bibliografija Godišnjaka BZK Preporod": (2001-2008)"

U: Godišnjak BZK"Preporod". - God. 9 (2009), str. 565-617.

  1. "Bibliografija radova prof. dr. Lamije Hadžiosmanović: (uz 80. godišnjicu života)"

 U: Godišnjak BZK "Preporod" - ISSN 1512-8180. - God. 11 (2011), str. 227-271.

  1. "Biblioteka akademika Avde Sućeske"

U: Pregled. - Br. 3 (2011), str. 293-295

(Referat o Biblioteci akademika prof. dr. Avde Sućeske prezentirala je na Okruglom stolu povodom deset godina od smrti akademika Avde Sućeske, koji je organizirao Pravni fakultet u Sarajevu 22. decembra 2011. godine.)

  1. "Dvadeset godina Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK Preporod"

              U: List Preporod. - God. 41, br. 9/971 (2012), str. 34.

  1. "Dvadeset godina Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK Preporod"

U: Bosniaca. - God. 17, br. 17 (2012), str. 48-50;

  1. "Dvadeset godina Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK Preporod"

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 12 (2012), str. 521-525.

11.  "Biografski podaci o prof. dr. Munibu Maglajliću"

U: Behar. God. 25, br. 129-130 (2016), str, 5-6. (Tematski broj posvećen prof. dr. Munibu Maglajliću)

12.  "Enes Duraković - bibliografija i literatura"

U: Duraković, Enes: Izabrana djela, knj. 4, Sarajevo: Dobra knjiga, 2020, str. 109-267.

13.  "Bibliografija Godišnjaka BZK Preporod": 2009-2020 (povodom objavljivanja 20. jubilarnog broja)"

U: Godišnjak BZK "Preporod". - God. 20 (2020) (u pripremi)

Rubrika "Sudionici naše prošlosti" u Godišnjaku BZK "Preporod"

1.  OBRADOVIĆ, Džafer – Isma Kamberović      

Sudionici naše prošlosti (1992-2001)

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 1 (2001), str. 333-380

 

Bakić, Ibrahim − Beganović, Mustafa − Begić, Hamid − Bojić, Mehmedalija − Brkić, Sead − Čamo, Edhem − Čengic, Enes − Ćeman, Mustafa − Ćišić, Safet − Ćurić, Salko Delibašić, Mirza − Ðikić, Osman − Gavrankapetanović, Munir − Grozdanić, Sulejman − Hadžagić, Muzafer − Hadžibeganović, Avdo − Hadžić, Safet − Hajrulahović, Mustafa − Halilović, Asim − Handžić, Adem − Hodžić, Mehdin − Hujdur, Midhat − Huković, Seid − Hulusija, Hajdar − Ibrahimpašić, Fikret − Idrizović, Mirza − Imamović, Zaim − Isaković, Alija − Islamović, Mesud − Jesenković, Abdulah − Kapidžić-Hadžić, Nasiha − Kasumović, Ismet − Kondžić, Muhamed − Kovačević, Ešref − Krvavac, Hajrudin − Kučukalić, Alija − Kulenović, Muradif − Lagumdžija, Razija − Ljubijankić, Irfan − Ljubović, Ibrahim − Malkić, Nesib − Mašović, Sulejman − Mešić, Hajrudin − Midžić, Sead − Muftić, Edib − Mulaibrahimović, Halim − Nanić, Izet − Numić, Hajrudin − Orahovac, Sait − Pašalić, Nedžat − Purivatra, Atif − Ramović, Mehmed − Rizvić, Ismet − Rizvić, Muhsin − Sućeska, Avdo − Sućeska, Hasan − Šabić, Salim − Šehović, Enver − Šukrić, Nijaz − Tepić, Ibrahim − Turajlić, Hakija − Zaimović, Karim − Zajko, Safet

 

2.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli 2005. godine          

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 5 (2005), str. 383-391           

 

Čaušević, Enver − Džubo, Ahmed − Hodović, Aćif − Mehinagić, Rizo − Nakaš,       Abdulah − Obradović, Džafer − Polimac, Ibrahim − Resić, Sabahudin − Sušić, Husein − Šoše, Hamid − Zulić, Irfan

 

3.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše povijesti - umrli 2006. godine

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 6 (2006), str. 451-462

 

Abadžić, Nijaz − Bakaršić, Kemal − Brdarić, Mustafa − Bulbulović-Telalbašić, Sadžida − Dobrača, Ilijas − Džuvić, Ahmed − Filipović, Benjamin − Hajdarhodžić, Izet − Hrelja, Kemal − Rebronja, Ismet − Štitkovac, Ejub − Tihić, Smail

 

4.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše povijesti - umrli 2007. godine          

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 7 (2007)

 

Bamburać-Moranjak, Nirman − Bašić, Husein − Cerić, Esad − Čengić, Bato (Bahrudin) − Efendić-Semiz, Dženana − Hadžiahmetović, Ismail − Idrizović, Nusret − Isović, Safet − Konjhodžić, Faruk − Memić, Mustafa − Pašić, Mubera − Puzić, Meho − Ždralović, Muhamed

 

5.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše povijesti - umrli 2008. godine

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 8 (2008)

 

Alić, Omer − Arifhodžić, Fuad − Bakšić, Hamza − Bećirbegović, Edah − Čampara, Avdo − Čengić, Fadil − Čolakovic, Zlatan − Demirović, Dalija − Drino, Mehmed − Džaka, Bećir − Hadžipašić, Ahmet − Haračić, Hajrudin − Hurem, Rasim − Ibrulj, Hamo − Karamehmedović, Muhamed − Kebo, Alija − Konstantinović, Mirsad − Krkić, Safet − Mujagić, Mubera − Mujkanović, Nedret − Muzaferija, Gordana − Nezirović, Muhamed − Numić, Refik − Redžepagić, Sanela − Rizvanbegović, Izet − Sokolović-Bertok, Semka − Šarac, Nedim − Voljevica, Ismet Ico − Zulfikarpašić, Adil

 

6.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše povijesti - umrli u 2009. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 9 (2009), str. 549-562

 

Alić-Ðemidžić, Nadira − Behmen, Omer − Bisić, Munib − Budimlija, Abdulah − Dautbašić, Ismet − Idrizović, Muris − Koštović, Nijazija − Miljković, Emin − Miso, Salem − Redžić, Enver − Šehić, Sadik − Tihić, Esad − Vilić, Amela

 

7.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše povijesti - umrli u 2010. godini        

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 10 (2010), str. 547-564

 

Bašić, Meho − Bošnjović, Ilijas − Čičić, Safet − Delić, Rasim − Fetahagić, Sead − Hadžiahmetović, Ismet − Hadžibegović, Iljas − Kadić, Naim − Kalender, Fahrudin − Mešić, Dešo − Muftić, Osman − Nuhbegović, Alija − Pobrić, Omer − Redžepagić, Jašar − Smajkić, Safet − Šaković, Emir − Tanović, Arif − Tanović, Ilijas − Trako, Salih

 

8.      KAMBEROVIĆ, Isma  

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2011. godini        

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 11 (2011), str. 531-548

 

Balić, Fuad – Baraković, Meho – Čolić, Ahmed – Dautbegović, Almaz – Dizdarević, Faik – Festić, Ibrahim – Frndić, Nasko – Hadžić, Fadil – Ibrišimović, Nedžad – Karabegović, Ibrahim – Kurto, Nedžad – Nuhić, Muhamed – Nurkić, Mahmud – Peco, Asim – Resulović, Mustafa – Šišić, Fuad – Tahirović, Samir – Telalbašić, Refik – Uščuplić, Midhat – Zaimović, Mehmed)

 

9.      KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2012. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 12 (2012), str. 601-615

 

Berber, Mersad − Buturović, Ðenana − Ćulahović, Besim − Dizdarević, Muso − Drnda, Bećir − Duraković, Nijaz − Džanić, Asaf − Fazlić, Fadil − Gafić,Mustafa − Hozić, Advan − Huković, Muhamed − Memija, Emina − Muminović, Rasim − Mustajbašić, Mirsad − Šebić, Fahrudin − Tanović, Bakir)

 

10.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2013. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 13 (2013), str. 669-678

 

Arnautović, Ibrahim − Bratović, Ismet − Bešić, Ahmed − Festić, Husnija − Granov, Alma − Hajdarpašić, Raif − Hrasnica, Mehmed − Jarebica, Dževad − Porović, Izudin − Redžić, Sulejman − Šehović, Zulfo − Zulić, Arif

           

11.  KAMBEROVIĆ, Isma  

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2014. godini        

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 14 (2014), str. 617-632

 

Ajanović, Ismet − Aličić, Ahmed − Burek, Salih − Čar-Drnda, Hatidža − Ćibo, Safet − Durić, Ekrem − Durić, Osman − Hadžismajlović, Vefik − Hamšić, Vedad − Hrelja, Husno − Kadrić, Ševko − Krupić, Husnija − Kruškić, Ilijas − Kupusović, Sulejman − Musabegović, Sadudin − Resulović, Husnija − Seferović, Edhem − Sinanović, Kemo − Šestić, Lada − Tihić, Sulejman

 

12.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2015. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 15 (2015), str. 655-679

 

Azemović, Zaim − Behmen, Mehmed − Bejtović, Suad − Beširević, Sadik − Budalica, Mehmedalija − Čamdžić, Sulejman − Cerkez, Fadil − Durmic, Selim − Džindo, Jasmin − Džuvic, Abdulah − Husedžinović, Sabira − Kantardžić, Dželaludin − Kujundžić, Atif − Maglajlić, Munib − Mahić, Admiral − Malohodžić, Senad − Međedović, Šefko − Osmić, Muharem − Plakalo, Safet − Ramić, Affan − Redžepagić, Bejto − Skopljak, Mustafa − Smajić, Abdulah − Sokolija, Kemo − Sućeska, Mersida

 

13.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2016. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 16 (2016), str. 763-775

 

Aganović, Midhat − Alajbegović, Rizo − Arnautalić, Esad − Arnautović, Osman − Bašić, Abdulah − Bećirević, Nedžad − Hadžiosmanović, Lamija − Hasanbegović, Suad − Husedžinović, Meliha − Ključanin, Zilhad − Mesihović, Hasnija − Mesihović, Munir

 

14.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2017. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 17 (2017), Str. 583-605

 

Alić, Džemaludin − Begić, Azra − Cerić, Ismet − Ćatović, Hilmija − Duraković, Senadin – Gunić, Vehid − Halilbašić, Ahmet − Halilović, Safet − Hećimović, Esad − Huseljić, Husejn − Imamović, Mustafa − Kadrić, Rašida – Kljajić, Vahid – Mahmutović, Alisa − Marković Ismet − Muhović, Muslija − Muminhodžić, Kasim − Mušić, Osman – Pašić Ibrahim − Salihbeg, Melika Bosnawi − Sarajlić, Ćazim − Sarić, Samija − Taljić, Isnam − Vajzović, Fikret

 

15.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2018. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - God. 18 (2018), str. 839-869

 

Ajanović, Ekrem – Akmadžić, Hazim – Alićehajić, Kemal – Begović, Sead – Behmen, Alija – Čović, Šefkija – Ćupina, Suad – Dukić, Nedžad – Galijašević, Šemsa – Gradaščević, Muhamed Bego – Hadžić, Fikret – Hanić, Elvedin – Jahović, Redžep – Kadić, Islam – Kico, Mehmed – Korjenić, Sinan – Kulenović, Amela – Mesihović, Nijaz – Muratović, Muho – Njuhović, Zijad – Obralić, Salim – Osmanagić, Muris – Pašić, Muhidin – Ratkušić, Enes – Repovac, Hidajet – Riđanović, Zulejha – Sarač, Dževad – Sarić, Mesud – Selimović, Mustafa – Smailović, Ismet – Širbegović, Kemal – Topčagić, Fuad

 

16.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2019. godini        

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. - Godina 19 (2019), str. 645-676

 

Afgan, Naim − Alić, Bedrija Bušatlija, Ibrahim − Čedić, Ibrahim − Ćatović, Sejdo − Ćeif, Muhamed − Čelebić, Edin − Dervišević, Amir − Dubočanin, Alija − Ðozić, Hakija − Ekinović, Esad − Galijašević, Mugdim − Gološ, Mirza − Grebo, Zdravko − Grebo, Zlata − Hadžović, Sabira − Jalimam, Salih − Jusić, Ðelo − Kapidžić-Osmanagić, Hanifa − Kilalić, Teufik − Kulenović, Tvrtko − Kurspahić, Nermina − Ljubović, Amir − Makarević, Bakir − Mujezinović, Mustafa − Mulić, Jusuf − Omerović, Muharem − Oruč, Saliha − Osmančević-Ćurić, Enisa − Pobrić, Hazima − Smajlović, Mustafa − Sulejmanpašić, Zija − Šarić, Taib − Žerić, Nedžib

 

17.  KAMBEROVIĆ, Isma

Sudionici naše prošlosti - umrli u 2020. godini

U: Godišnjak BZK "Preporod". - ISSN 1512-8180. – Godina 20 (2020)

 

Arnautović, Atif − Bašić, Kemal − Beglerović, Samir − Bilajbegović, Asim − Bukvarević, Salko − Burnazović, Tufik − Cacan Fikret − Čengić, Midhat – Dedić, Ismet − Dedić, Mehmed − Demirović, Mujo − Duraković, Asaf − Durmišević, Smajil − Fejzić, Nedžad − Filipović, Muhamed – Gribajčević, Mehmed − Hasanbegović, Muharem − Hasanefendić, Seid − Hozo, Dževad − Ibrahimkadić, Enver − Jaganjac, Suad − Jamakosmanović, Sead − Kafedžić, Mujo − Kajmović, Sejfulah − Kapetanović, Bakir − Kasumagić, Ismet − Kučukalić, Zija − Kusturica, Nazif − Mehmedbašić, Enver − Mekić, Hasim − Memić, Mustafa − Mujezinović, Fatima Nidžara − Muratović, Hasan − Mutevelić, Ahmed − Nadarević, Mustafa − Nikšić, Jusuf − Piranić Hasan − Popara, Rizo − Redžić, Amira − Sadiković, Ćazim − Seferović, Mensur − Sejranović, Bekim − Selimović, Beba − Slatina, Enes − Škripić, Nijaz − Tahirović, Nesim − Temimović, Emir – Temimović Kujundžić, Ramajana − Terzić, Edin − Vučelj, Nedžib – Zagora, Hajrudin – Zečaj, Emina – (u pripremi)