OTVORENA IZLOŽBA O FORMIRANJU "GAJRETA" U BOSNI I HERCEGOVINI SA OSVRTOM NA TEŠANJ

Sinoć sa početkom u 18:00 sati upriličena je Izložba o osnivanju kulturno- prosvjetnoga društva "Gajret" u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na rad pododbora u Tešnju. Učesnici u programu su bili Esmir Bašić, autor izložbe o Gajretu Tešanj, koji se prvi obratio i nakon pozdravnoga govora kazao da je Izložba dio manifestacije "Ljeto u Tešnju", potom govorio o rezultatima rada "Gajreta" u periodu četiri decenije i istakao da je osnovni motiv bio potreba da se školuju siromašna a nadarena djeca. Nakon čega se osvrnuo na brojne rezultate. Kao drugi govornik bio je predsjednik BZK "PREPOROD" prof. dr. Sanjin Kodrić, koji je govorio o "Gajretu" kao preteči današnjeg "Preporoda". Isticao je vremenski aspekt formiranja "Gajreta", naglasio da je obrazovanje bio osnovni motiv i da se oko "Gajreta" okupljala progresivna omladina i djelatnici, naglasio je da je oko dvije trećine intelektualaca bilo dio "Gajreta". Izložbu su zajednički pripremili Biblioteka i BKZ "PREPOROD" Sarajevo.