KONKURS/NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE »MUSTAFA ĆEMAN«

U okviru manifestacije "Dani grada Tešnja", po četrnaesti put organizujemo "Dodjelu nagrade Mustafa Ćeman" , a sve u cilju otimanja od zaborava i sjećanjana na istaknutog bibliografa i ljubitelja knjige. 

U skladu s Odlukom Upravnog odbora br.76/07 od 26.6.2007. godine, Opća biblioteka Tešanj objavljuje:

 

 

                                  KONKURS/NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE »MUSTAFA ĆEMAN«

 

 

Nagrada »Mustafa Ćeman«, nazvana tako u čast istaknutog bh. bibliografa i bibliotečkog djelatnika, ustanovljena je kao javno priznanje za istaknute bibliotekare/knjižničare i druge djelatnike iz bibliotečko-informacione oblasti - za posebno zalaganje u radu, te izuzetan doprinos razvoju bibliotekarstva i primjenu informacionih tehnologija u bibliotekarstvu.

 

Pravo predlaganja kandidata imaju sve biblioteke/knjižnice, institucije iz oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti, članovi Ocjenjivačkog odbora i pojedinci.

 

Ocjenjivački odbor odlučuje o izboru laureata nakon što ocijeni reference prijavljenih kandidata i ostvarene rezultate u njihovom radu: organizacione, inovativne, te rad na afirmaciji vlastite biblioteke/knjižnice, objavljene radove u vezi sa strukom, učešće na

seminarima, konferencijama, međunarodnim skupovima, te ostale mogućnosti izražavanja i promicanja bibliotečke struke u cjelini.

Za predložene kandidate je potrebno pored biografije dosataviti i dokaze o gore navedenim referensama

 

Ocjenjivački odbor sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika Odbora. Mandat članova Ocjenjivačkog odbora traje do dodjele Nagrade.

 

Konkurs/natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Biblioteke.

Dobitniku nagrade bit će uručena Plaketa i novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM.

 

Prijedloge za nagradu slati na adresu:

J.U. Opća biblioteka Tešanj, Ulica Braće Pobrić br. 8, 74260 Tešanj.

 

Rezultati konkursa/natječaja će biti objavljeni na Okruglom stolu u Tešnju 14.12.2023. godine.

 

 

                                                                                                            DIREKTOR

 

                                                                                                        Osmo Hurić, prof.