Važnost čitanja - Čitaj mi!

SAMO 15 MINUTA GLASNOG ČITANJA DNEVNO POMAŽE DJETETOVU CJELOKUPNOM RAZVOJU

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 34. i 35. Pravila JU Opće biblioteke Tešanj Upravni odbor Biblioteke na osnovu Odluke br.40-02/22., na sjednici održanoj 10.02.2022. godine raspisuje

KONKURS za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, br. 6/92, 8/93 i 13/94), član 7. stav 1. i član 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 34. i 35. Pravila JU Opće biblioteke Tešanj Upravni odbor Biblioteke na osnovu Odluke br.8-1/22, na sjednici održanoj12.1.2022. godine raspisuje KONKURS za izbor i imenovanje direktora.