Zavičajna zbirka

Zavičajna zbirka je posebna zbirka naše biblioteke koja na jednom mjestu okuplja svu vrstu građe koja se svojim sadržajem odnosi na područje Tešnja. Zbirka ima izuzetnu vrijednost i značaj jer pruža uvid u kulturni, društveni, politički  život lokalne zajednice i regije nudeći bogate izvore znanja iz svih oblasti znanja i stvaralaštva. Uvid u građu omogućuje sticanje znanja o kulturi, historiju, tradiciji i običajima vezanih uz ovo područje, o djelovanju i radu značajnih osoba, umjetničkom stvaralaštvu te drugim specifičnostima kulturno-historijskog naslijeđa tešanjskog kraja. 

Fond zavičajne zbirke se ne posuđuje izvan Biblioteke. Građa se može koristiti isključivo u čitaonici.