Promocija "PLAVSKO-GUSINJSKE LIRSKE PJESME", autorice Senade Đešević

Bogatstvo jednog naroda izraženo je kroz jezik i njegovanje tog jezika.
U petak, 02.06.2023. u Općoj biblioteci Tešanj, priređena je promocija književnog stvaralaštva Senade Đešević iz Plava, Crna Gora. Stvaralaštvo je iskazano u knjizi "PLAVSKO-GUSINJSKE LIRSKE PJESME" i kroz priče koje su objavljene u brojnim časopisima i publikacijama. O tome je afirmativno govorio Kemal Ljevaković u ulozi promotora.
O sadržaju priča i značaju jezika i dijalekta kojim su pisane, govorila nam je sama autorica.
Na molbu publike, koja je došla u većem broju, autorica je pročitala priču "SETRA" originalnim dijakektom kojim je i pisana.
Na kraju bi istakli da nam je bilo zadovoljstvo ugostiti ovako kreativne i vrijedne goste i zahvaliti im na vremenu koje su podijelili sa nama.